1. Đối Với Nội Thành Hồ Chí Minh & Hà Nội:

– Phí vận chuyển nội thành: 15,000 VNĐ.

– Thời gian:

Hồ Chí Minh: 1-2 Ngày Làm Việc (không kể ngày CN, ngày lễ, Tết).

Hà Nội : 1-2 Ngày Làm Việc (không kể ngày CN, ngày lễ, Tết).

2. Đối Với Ngoại Thành Hồ Chí Minh & Hà Nội

– Phí vận chuyển ngoại thành: 20,000 VNĐ.

– Thời gian:

Hồ Chí Minh: 1-2 Ngày Làm Việc (không kể ngày CN, ngày lễ, Tết).

Hà Nội : 2-3 Ngày Làm Việc (không kể ngày CN, ngày lễ, Tết).

3. Đối Với Các Tỉnh Thành Khác Trên Toàn Quốc

– Phí vận chuyển các tỉnh thành trên toàn quốc: 30,000 VNĐ.

– Thời gian:

Các Tỉnh/Thành Phố Miền Nam: 1-2 Ngày Làm Việc (không kể ngày CN, ngày lễ, Tết).

Các Tỉnh/Thành Phố Miền Bắc: 2-3 Ngày Làm Việc (không kể ngày CN, ngày lễ, Tết).

Các Tuyến Huyện, Xã: Cộng Thêm 2 – 3 Ngày Làm Việc (không kể ngày CN, ngày lễ, Tết).

4. Thời gian xác nhận đơn hàng:

Thời gian giao hàng được bắt đầu tính từ lúc nhân viên Skinaz Việt Nam gọi xác nhận thành công đơn hàng của bạn qua điện thoại.

– Đơn hàng gửi đến Skinaz Việt Nam trước 3h chiều nhân viên Skinaz Việt Nam sẽ gọi xác nhận ngay trong ngày và chuyển đến bên ship cùng ngày.

– Đơn hàng gửi đến sau 3h chiều nhân viên Skinaz Việt Nam sẽ gọi xác nhận và chuyển đến bên ship vào ngày làm việc kế tiếp. (không kể ngày CN, ngày lễ, Tết).